Vi kan rekrytering och bemanning!

Lönsamhet

Vi hjälper våra kunder att skapa lönsamhet genom att rekrytera och bemanna med rätt person för rätt uppdrag och i rätt tid.

Kvalificerad personal

Genom vår kompetens och närhet kan vi förse våra kunder med kvalificerad och engagerad personal.

Erfarenhet

BemanningsPartner AB i Helsingborg är ett företag med många års erfarenhet från bemanningsbranschen.

BemanningsPartner AB – Du behöver, vi kan!

BemanningsPartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag med många års erfarenhet från branschen.

Vi har arbetat i branschen sedan 1998 och har erfarenhet från både personaluthyrning och rekrytering av tjänstemän och produktionspersonal inom industri & verkstad, tjänste- & serviceföretag, transport & logistik samt kommun & statlig förvaltning.

Vi erbjuder även karriärrådgivning och coachning för arbetssökande och arbetstagare som slutar sin anställning. Våra kunder här är både företag och privatpersoner.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på telefon  042- 400 70 01